POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o prywatność Użytkowników przygotowaliśmy zestawienie niezbędnych informacji, które dotyczą zasad przetwarzania i ochrony przekazywanych nam danych osobowych. Znajdziesz w tym miejscu także podstawę, cele i zakres przetwarzanych danych osobowych oraz prawa osoby, której dane są przechowywane. Poniżej znajdują się również informacje o stosowanych plikach cookies oraz narzędziach analitycznych. 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony hhtps://kamilasorn.pl/ jest Kamila Barańska – Sorn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Barańska So! Szkolenia i Konsultacje siedzibą w Szczecinie, ul. Duńskiej 32/43, 71-795 Szczecin, NIP 625-155-93-63, REGON 241-407-597 

– zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą oraz Sprzedawcą w Kamila Barańska-Sorn So! Szkolenia i Konsultacje. 

 1. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością należy kontaktować się pod adresem 

iod@kamilasorn.pl

lub 

tel 501705754 w godzinach 10.00-14.00

 1. Źródło pozyskanych informacji.

Informacje pozyskiwane są w większości przypadków od samych Użytkowników np. poprzez wypełnianie formularzy przy rejestracji konta, złożenie zamówienia w sklepie, przesłanie reklamacji lub odstąpienia od umowy, umieszczenia komentarza czy podjęcie bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też chatu.   

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach także poprzez gromadzenie plików cookies. 

Możemy także nabyć informacje o Tobie od osób trzecich, takich jak np. twój pracodawca który podaje Twoje dane kontaktowe, jeżeli jesteś osobą wskazaną do kontaktu czy też zawierasz umowę w imieniu pracodawcy. 

 1. Rodzaj uzyskiwanych informacji.

W zależności od celu w jakim informacja jest uzyskiwana mogą zostać przetwarzane następujące informacje na temat Użytkownika:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania/do doręczeń;
 3. adres wykonywanej działalności gospodarczej;
 4. numer NIP;
 5. adres e – mail;
 6. dane zgromadzone w systemie mailingowym;
 7. informacje zawarte w korespondencji;
 8. informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych;
 9. numer telefonu;
 10. szczegóły składanych zamówień;
 11. numer rachunku bankowego;
 12. adres IP;
 13. dane związane z dodanymi komentarzami/opinią;
 14. informacje anonimowe;
 15. inne np. adres wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, dane związane z wystawieniem Faktury VAT. 
 1. Informacje anonimowe. 

Pragniemy Cię poinformować, iż korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony, w szczególności: 

 1. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, 
 2. przeglądane podstrony i przejścia pomiędzy podstronami,
 3. czas spędzony na stronie,
 4. Kliknięte linki,
 5. ruch myszką,
 6. scrollowanie strony, 
 7. sposób w jaki trafiłeś na stronę, 
 8. przedział wiekowy,
 9. płeć,
 10. lokalizacja, 
 11. preferencje oparte na aktywności w sieci, 

Dane anonimowe nie są danymi osobowymi. Zgodnie z RODO dane anonimowe to takie dane, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną albo są zanonimizowane w taki sposób, że w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować osób, których dane dotyczą. Niemniej jednak, z ostrożności pragniemy wskazać, iż dane te są wykorzystywane przez Administratora. 

W konsekwencji, nie możemy zapewnić Ci dostępu do danych anonimowych, albowiem niemożliwe jest przypisanie tych danych do konkretnego człowieka. Dane te są zbierane w formie statystyki. 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 1. Bezpieczeństwo danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, wprowadzamy konieczne usprawnienia. Przykładamy szczególną wagę do szkolenia personelu, uświadamiając pracownikom wartość przekazywanych przez Ciebie danych. 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od źródła pozyskania danych osobowych :

 • w przypadku konta użytkownika dane będą przechowywane przez cały czas funkcjonowania konta użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdej chwili podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie spowoduje to usunięcia z bazy informacji o zamówieniach Użytkownika za pośrednictwem konta. Dane przechowywane są w archiwum do czasu upływu roszczeń z umowy, co stanowi uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • w przypadku zamówień dane będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Co więcej, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Istnieje również konieczność przechowywania dokumentacji księgowej, która może zawierać dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa. 
 • w przypadku reklamacji i odstąpienia od umowy dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa. 
 • w przypadku dokumentów księgowych, w skład których może wchodzić np. wystawiona na rzecz Użytkownika faktura  będą one przetwarzane przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. W tej sytuacji dane Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji ciążących obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych)
 1. Odbiorcy danych osobowych.

W ramach prowadzonej działalności korzystamy z różnych usług świadczonych przez osoby trzecie. Zewnętrznymi usługodawcami, którzy mogą brać udział w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika są m. in. 

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać dane osobowe Użytkownika, 
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury, 
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej dotyczącej obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • podmiot realizujący zamówienia, firma kurierska, Poczta Polska – na potrzeby obsługi logistycznej zamówień, których przedmiotem jest produkt fizyczny,
 • radca prawny/adwokat w przypadku konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych. 
 1. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

RODO przyznaje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika (art. 16-21 RODO):

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
 2. prawo  do sprostowania danych
 3. prawo do usunięcia danych
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzania danych osobowych, jeśli uprzednio taką zgodę wyraziłeś
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego)
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Niektóre z przetwarzanych przez nas danych osobowych, w związku z wykorzystaniem narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach państw trzecich, mogą być przekazywane do tych państw. Deklarujemy współpracę tylko z dostawcami takich narzędzi, którzy gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych i stosują mechanizmy zgodne z przepisami RODO, szczególnie program Privacy Shield.

Przetwarzane przez nas dane osobowe, gromadzone są w sposób anonimowy, aby dostosowując przekazywane treści do potrzeb użytkowników, nie powstało zagrożenie powiązania typu przeglądanych treści z konkretną osobą. 

 1. Pliki cookies – ciasteczka.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (komputerach, smartfonach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, a przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika. W szczególności są to pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat plików cookies polecamy zapoznać się z informacjami zawartymi w Wikipedia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 1. Podstawa korzystania z plików cookies.

Opieramy się o zgodę wyrażoną przez ustawienia przeglądarki Użytkownika tj. zgodę wyrażana jest poprzez ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Zakładamy, że Użytkownik godzi się na wszystkie stosowane pliki cookies, które nie są blokowane przez przeglądarkę Użytkownika lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik. 

W każdym czasie Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej poprzez blokowanie wszystkich lub wybranych plików cookies. Można blokować również pliki cookies konkretnych witryn. W każdym czasie można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. 

  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome:
  www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie oraz powodować zakłócenia w działaniu strony internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegając ich własnej polityce prywatności. 

Pliki cookies mogą być wykorzystane do zapewnienia poprawnego funkcjonowania naszej strony, np. utrzymywanie aktywnej sesji użytkownika, który po zalogowaniu przełączy się na inną zakładkę naszej strony, bez konieczności ponownego zalogowania się. Do innych celów wykorzystania tych plików należy zapamiętywanie ostatnio przeglądanych ofert oraz zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka i odzyskiwania koszyka.

 1. Pliki cookies podmiotów trzecich, których wykorzystanie dopuszczamy na stronie.

Dopuszczamy przechowywania plików cookies od następujących podmiotów:

 • Google Analytics,
 • Google Tag Manager,
 • Google AdWords,
 • Google AdSense,
 • Facebook Custom Audiences,
 • Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),
 • Disqus,
 • Hotjar,
 • SoundCloud,
 • YouTube.
 1. Zbieranie informacji o podejmowanych przez użytkowników zachowaniach na stronie.

Dopuszczamy możliwość korzystania z narzędzi analizujących informacje na temat aktywności użytkowników na naszej stronie. Jednak korzystamy tylko z narzedzi, które gwarantują bezpieczeństwo przekazywanych informacji.

 1. Targetowanie reklam.

Dopuszczamy możliwość korzystania z narzędzi kierowania odpowiednich reklam do użytkowników określonych grup docelowych, zdefiniowanych w oparciu o zebrane o użytkownikach informacje.

 1. Logi serwera.

Użytkownicy, którzy korzystają z naszego sklepu, dokonują tego w taki sposób, że finalnie do serwera przesyłane są zapytania. Zapytania te są zapisane i przechowywanych w logach serwera i znajdują się w nich informacje o adresie IP, a także datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. 

 1. Zmiany. 

Z uwagi na zmiany, narzucane w szczególności przez przepisy prawne, które każdy Administrator obowiązany jest wprowadzać, pragniemy poinformować cię o możliwości modyfikacji Polityki prywatności. Na naszej stronie internetowej czy też w drodze wiadomości e-mail zawsze możesz pozyskać aktualną wersję dokumentu.  

Jeżeli powyższe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, wykorzystywaniem plików cookies i zarządzaniem prywatnością nie są dla Ciebie wystarczająco jasne i zrozumiałe, czy też po prostu chciałbyś zadać pytanie indywidualne, skontaktuj się z nami pod następującym adresem mailowym: kontakt@kamilasorn.pl